Služba 1

Rozsáhlejší popis služby 1

Přehled služeb

Základní čištění komínových průduchů

Čištěním komínů rozumíme mechanické odstranění produktů spalování (pevných částic spalin), které se vlivem provozu spotřebiče uchytily na vnitřní straně spalinové cesty a případné odstranění kondenzátů z kondenzační jímky.

Spalinová cesta představuje systém, který zajišťuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, a to od spalinového hrdla spotřebiče, až po ústí komínu.

Pravidelné čištění zamezuje snížení účinnosti spalinové cesty. Čištění provádíme kvalitním a šetrným způsobem za pomoci nářadí z materiálů nepoškozujících vnitřní vložky a tím jejich snižování životnosti.

Zpráva o provedení kontroly spalinových cest

Po provedení kotroly vám vystavíme potvrzenou zprávu, která slouží jako doklad toho, že komín je zkontrolovaný a v pořádku. Tato zpráva je důležitým dokumentem při případném jednání s hasiči nebo s pojišťovnou.

Čištění kamen, kotlů

Malé i velké spotřebiče dle potřeb a dohody se zákazníkem.

Čištění krbů

Větší čištění by se mělo provádět po ukončení topné sezóny, kdy topidlo zůstává delší dobu bez provozu.

Vložkování komínů

Vložkování komínů zamezuje unikání spalin do bytových prostor, zvyšuje komínový tah a zajišťuje nenasákavost.

Konzultace přípravy spalinové cesty

U novostaveb předcházejte častým závadám konzultací a kvalifikovaným návrhem a výpočtem spalinové cesty, který bere v úvahu typ a jmenovitý tepelný výkon spotřebiče, průměr a výšku komína.

Spalinové cesty instalované od roku 2002 musí být označeny identifikačním štítkem od zhotovitele.

Opravy komínů, komínové hlavy a komínové desky, výměna vymetacích a vybíracích dvířek

Technický stav komínových těles se úměrně se stářím zhoršuje. Je velice nutné technický stav komínových těles sledovat a včas provést opravu. Zednická oprava bývá velmi často nutná u komínů, na které byly napojeny plynové spotřebiče bez komínové vložky.

Máte-li pocit, že komíny Vašeho domu nejsou v nejlepším technickém stavu, kontaktujte nás.